پاسخ به سؤالی پیرامون سد معابر عمومی و تخلیه فاضلاب در معابر

besmealah

سؤال:

ایجاد گره و نارسایی در امر تردد در سطح معابر، میادین و چهاررا‌ه‌ها جهت پخش و توزیع نذورات چه حکمی دارد؟

حکم کمک شهروندان به افرادی که اقدام به دست‌فروشی در معابر و چهارراه‌های سطح شهر می کنند و باعث سد معبر می‌شوند چیست؟

رها کردن فاضلاب خانگی به داخل معابر عمومی که ضمن ایجاد آلودگی محیطی، بهداشت شهروندان را نیز به مخاطره می‌اندازد چه حکمی دارد؟

پاسخ:

با سلام تحیّت ؛  تخلیه فاضلاب در معابر عمومی که موجب بروز مشکلات عدیدۀ بهداشتی برای شهروندان می گردد و نیز سد معبر از مصادیق بارز تعدّدی به حقوق الناس است و از گناهان بزرگ است ؛ لازم به تأکید است که هیچ امر مستحبّ (به هر اندازه که مؤکّد باشد) با امر بزرگی مانند تعدّی به حقوق الناس برابری نمی کند.

Mohr