پاسخ به استفتائی پیرامون رؤیت هلال ماه از داخل هواپیما و حجیت آن برای مناطق مجاور

besmealah

سلام علیکم

مسلما هر چه ارتفاع بالا رود افق دید انسان وسیعتر شده و احتمال رؤیت هلال بیشتر می شود. آیا رؤیت هلال از هواپیما و بالای کوه و تپه و ساختمان مرتفع و امثال اینها برای مناطق مجاور در جایی که هلال در آنجا به این نحو رؤیت شده باعث اثبات اول ماه می شود؟

پاسخ:

با سلام و تحیّت ؛

رؤیت هلال ماه در یک منطقه برای تمام مناطقی که با محل رؤیت ماه شب مشترک دارند کفایت کرده و حجّت است.

Mohr