پاسخ به استفتائی پیرامون حکم اسیدپاشی های رخ داده اخیر

بسم الله الرحمن الرحیم

سؤال:

محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی دامت برکاته

همانطوری که قطعاً در جریان هستید، در روزهای اخیر اتفاقاتی در کشور رخ داده است که باعث جریحه دار شدن احساسات عامۀ مردم خصوصاً اقشار متدین شده که نیازمند پیگیری و عزم جدی برای برخورد با این پدیدۀ زشت است.

در هفته های اخیر، در اقدامی نادر و تأسف بار، در استان اصفهان برخی افراد با هدف های نامعلوم، اقدام به اسیدپاشی بر روی برخی بانوان هم میهنمان کرده اند که حداقل اثر ناشی از این اتفاق در جامعه، احساس ناامنی اجتماعی قابل توجه برای مردم این استان و به تبع برای همۀ بانوان کشور عزیزمان شده است.

حال سؤال اینجاست که این حرکت و مجریان آن، از مصادیق کدام موضوع فقهی محسوب شده و ثانیاً در صورت پیدا شدن عوامل اصلی، حکم آنان در پیشگاه شرع مقدس چه خواهد بود؟

پاسخ:

با سلام و تحیت؛ در اسلام حرمت افراد بالاتر از حرمت خانۀ کعبه بوده و در این جهت میان حرمت معنوی و مادی تفاوتی وجود ندارد؛ به همین جهت آسیب رسانی جسمی –در صورتی که از روی عمد و اختیار صورت گرفته باشد- علاوه بر اینکه از گناهان کبیره است، موجب قصاص نیز خواهد شد.

لازم به توضیح است که اگر در پی این حرکت، امنیت اجتماعی آسیب دیده و یا جامعۀ اسلامی متهم به إعمال اینگونه رفتارها شود، در بعضی موارد از مصادیق “افساد فی الأرض” و “محاربه با خدا”تلقی خواهد شد.