پاسخ به استفتاء جمعی از دانشجویان دانشگاه شاهد پیرامون حجاب

besmealah

سؤال: 

مرجع عالیقدر حضرت آیت الله بیات زنجانی

با سلام و آرزوی سلامتی

به علت اجباری بودن پوشش چادر در بعضی از دانشگاه ها، بسیاری از کسانی که اعتقادی به چادر ندارند به اجبار از این پوشش استفاده می کنند و همین امر موجب خدشه دار شدن حرمت چادر به عنوان حجاب برتر گردیده است و بعضا صحنه های نامناسبی را شاهد هستیم.

همچنین عده ای از دانشجویان مسلمان خارجی که محجبه هستند ولی در عرف آنان چادر جایگاهی ندارد نیز مجبور به استفاده از این پوشش م یشوند که موجب دلخوری آنان شده و تصویر ناپسندی از حکومت اسلامی و تشیع در ذهن آنان شکل می گیرد. از طرفی مسئولین دانشگاه برای رعایت این قانون از ماموران حراست استفاده می کنند و برخوردهای انضباطی و امنیتی برای ترویج چادر موجب بی حرمتی هرچه بیشتر این حجاب برتر شده است. با توجه به توصیفات فوق، خواهشمند است نظر شرع مقدس اسلام را در این زمینه ها بیان بفرمایید:

۱-آیا چادر اجباری حکمی اسلامی و اخلاقی است؟

۲-آیا برخورد های امنیتی و انضباطی ماموران مرد با دختران برای اجبار چادر، مورد تایید شرع مقدس اسلام میباشد؟

۳-آیا می توان دانشجویان غیر ایرانی که محجبه هستند اما چادر عرف حجاب آنان نیست را به داشتن پوشش چادر مجبور کرد؟

۴- چنانچه اجبار به چادر در محیطی مثل دانشگاه موجب وهن چادر، حجاب و اسلام شود آیا اجباری کردن آن از لحاظ شرعی جایزاست؟

با تشکر جمعی از دانشجویان دانشگاهدشاهد

پاسخ:

با سلام و تحیت؛ لزوم پوشش برای زنان و مردان، یک اصل قرآنی ست اگرچه مقدار آن بین زن و مرد متفاوت است؛ با این وجود در شرع مقدس به شکل خاصی از پوشش اشاره نشده اگرچه بالطبع پوشیدن چادربرای زنان، بهتر است. با این وجود محیط های آموزشی به دلیل مرتبط بودن با فرهنگ و آموزش، باید از طرق فرهنگی با موضوعات این چنینی برخورد کنند و استفاده از اجبار همانطوری که در مورد اصل دین نهی شده، در مورد چنین رفتارهائی نیز نباید صورت گیرد چراکه ممکن است به رفتارهای سلبی تبدیل شود که به هیچ وجه مقبول نیست.