خوردن شرابی که الکی آن خیلی کم است، حرام است؟

besmealah

سؤال:

در بعضی از شراب ها نوشته شده که شراب بدون الکل که الکل ان کمتر از نیم درصد(۰.۰۵%) است و بدون شک مست کننده نیست. روال کار بر این منوال است که بعد از تهیه شراب با عملیات شیمیایی الکل ان را کامل جدا میکنند و به کمتر از نیم درصد میرسانند. خوردن این نوشیدنی چه حکمی دارد ؟

پاسخ:

باسلام و تحیت؛

ملاک شأنیت مستی است؛ به همین جهت همین که شراب شأنیت مست کنندگی داشته باشد حرام است.

Mohr