گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (گفتگوی شماره ۲۱) – ۰۳/۰۶/۱۳۸۰

رهبری می‌تواند در ایجاد هماهنگی سران سه قوه ، نقش اصلی را داشته باشد.

مرجع عالیقدر در گفت و گو با ایسنا با بیان این مطلب ، افزودند: در قانون اساسی عبارتی وجود دارد که باعث سوءبرداشت شده و ریاست محترم جمهوری با توجه به عشق و علاقه‌ای که به همدلی و هماهنگی دارد ، نگران آن سوءبرداشت است و آن عبارت “قوای سه گانه هر کدام مستقل‌اند“ است.

معظم له افزودند: بحث این است که آقایان فکر می‌کنند “استقلال قوا“‌ یعنی این که قوه‌ها هر کدام به مانند جزیره‌ای مستقل ازدیگری است و هر قوه نیازی به هماهنگی با بقیه ندارد که این نوع برداشت خطرناک است در حالی که هر قوه‌ جزیی از یک نظام منسجم است، نظامی که سازوکار قانون‌گذاری، اجرا و نظارت بر اجرا دارد.

ایشان گفتند: معنای استقلال این است که هر کدام از قوا بر دیگر حق تحمیل ندارد مگر در محدوده‌ی قانون، یعنی رابطه‌ی قوا را قانون تعیین کند و اگر قوانین باهم مرتبط و هماهنگ باشند در استقلال قوا خدشه‌ای ایجاد نمی شود در این صورت اصلاحات و قانونمندی معنا پیدا می‌کند و مردم به امنیت می‌رسند.

عضو سابق مجمع مدرسین ومحققین حوزه علمیه قم ادامه دادند : رییس جمهوری با توجه به رسالت و مسؤولیتی که در ارتباط با اجرای قانون اساسی و نظارت بر حسن اجرای دارد باید این بحث‌ها را مطرح کند تا بحث استقلال قوا و نحوه‌ی روابط و هماهنگی آنها باهم روشن شود.

معظم له در پاسخ به این سؤال که “چرا چنین امری تاکنون محقق نشده است” گفتند: مشکل به نوع تلقیاتی که آقایان دارند برمی‌گردد. من فکر می‌کنم رییس جمهوری باید خود شروع کننده این بحث باشد و با توجه به هماهنگی بین مجلس و دولت،‌ دستیابی به هماهنگی با قوه‌ی قضاییه – با وجود این که برخورد برخی مسئولین این قوه باعث شده که حصاری بین خود و بقیه‌ی قوا به نظر برسد – هم آسان خواهد بود.