شفقنا: آیا توسل، شریک قائل شدن برای خداوند است؟

شفقنا –  آیت الله بیات زنجانی  به پرسشی درباره “توسل در شیعه” پاسخ داده اند. به گزارش شفقنا متن پرسش و پاسخ به نقل از پایگاه ایشان به این شرح است:

سوال پیرامون ائمه معصومین(ع) و نحوه ی توسل به آنان می باشد. ما شیعیان همواره ارادت خاصی به ائمه معصومین(ع) داشته ایم، اما این تفکر در [برخی] مردم به گونه ای شده است که من احساس می کنم نوعی شرک در جامعه ایجاد شده است و  [برخی] مردم که باید با خداوند ارتباط داشته و به او متوسل شوند، از غیر خدا برای رسیدن به این هدف استفاده می کنند و هدف اصلی(خداوند) را از یاد برده اند؛ شاید مردم متوجه نباشند، اما فضای جامعه گویای این حقیقت است. سوال بنده  این است که این نحوه ی ارتباط نوعی شرک محسوب نمی شود؟ آیا مردم برای خداوند شریک قرار نداده اند؟ آیا شما این شرک را در جامعه احساس می کنید؟

با سلام و تحیت؛ توسلات شیعیان به ائمه معصومین علیهم السّلام، با نیت قرار دادن شریک برای خداوند نیست و آنانکه با معرفت متوسل می شوند، ائمه علیهم السّلام را واسطه و وسیله بین خود و خدای خود قرار می دهند، که قرآن نیز بدان دستور فرموده است: “فابتغوا الیه الوسیله ” و آنهائی که این آگاهی را ندارند، بواسطه عدم توجه به لوازم و عملشان است و نیت خاصی را دنبال نمی کنند و البته این موضوع و راهنمائی صحیح، وظیفه علمای دین است که باید جدی گرفته شود.

لینک خبر