پاسخ به سؤالی پیرامون تضییع حقوق شهروندان به دلیل مجوزهای تراکم

besmealah

سؤال:

سهل‌انگاری در خصوص برخورد با ساخت‌‍‌ و سازهای غیرمجاز و بی‌رویه (ولو با اخذ جریمه برای ساخت) که ضمن تعدی از قوانین موجود و خسارت به بدنه ی شهری، خسارات جبران‌ناپذیری را به هنگام وقوع حوادث غیرطبیعی به دنبال دارد، چه حکمی دارد؟

بخشی از درآمد شهرداری حاصل اعطای مجوز ساخت و ساز ناشی از تراکم است که این درآمد یا بر اساس پرداختی قانونی برای خرید تراکم صورت می‌گیرد و یا از طریق جرائم تخلفاتی حاصل می‌شود. در این حوزه چند سؤال اصلی قابل طرح است:

در صورت فروش تراکم به صورت قانونی، قاعدتاً حریم خانه‌های مجاور از بین خواهد رفت. خانه‌ها به یکدیگر اشراف پیدا می‌کنند و منظر ساختمان‌های روبه رو از میان می‎رود و یا موجب تضییع برخی حقوق طبیعی مانند مانع شدن از نور آفتاب و یا مانع شدن از جریان هوا و … می گردد. از این رو مجوز دادن به ساختمان‌های بلند مشرف به واحدهای مجاور از طریق فروش تراکم از نظر فقهی چه حکمی دارد؟

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

مسؤولین موظفند به صورت کلان، سیاست گذاری های خود را به سمتی سوق دهند که در جوامع شهری و بواسطه فروضی که در سؤال آمده، حقی از هیچ فردی تضییع نشود و اگر با قصور و یا تقصیر چنین اتفاقی افتاد، فرد یا نهاد مجوز دهنده ضامن خواهد بود.

Mohr