پاسخ به سؤالی پیرامون آیۀ مبارکۀ تطهیر

besmealah

سؤال:

در آیه تطهیر به نظر می رسد خداوند بزرگ، زنان پیامبر(ص) را مورد خطاب قرار داده، نه ۵تن آل عبا را، لطفا کمی توضیح دهید.

پاسخ:

باسلام و تحیت؛ آیات قبل و نیز آیات بعد از آیه تطهیر مربوط به زنان پیامبر(ص) است ولی این آیه، قرینه ای که دارد نمی تواند به دو دلیل شامل زنان پیامبر(ص) باشد:

یکی اینکه ضمیر در آیات بعد و قبل به صورت “کنّ” آمده و اینجا “کُم” آمده است که این را “عدول” می گویند و این عدول نمی تواند بی جهت باشد و دوم اینکه روایات متواتره ای که ازفریقین نقل شده، بر این موضوع تأکید دارد که این آیۀ مبارکه، مربوط به اهل بیت(ع) است.

Mohr