پاسخ به استفتائی پیرامون خمس

سؤال: اینجانب مبلغی پول برای هزینه تحصیا فرزندم که در خارج با هزینه دلار درس می خواند و نیز برای دامادی ایشان گذلشته ام در ضمن این پول را وام گرفته ام و باید ماهانه نزدیک ۲ میلیون فقط قسط بدهم حال با توجه به شرایط مذکور ایا باید خمس بدهم؟
با سلام و تحیت؛ فرض سوال مؤونه محسوب شده و خمس ندارد.