پاسخ به استفتائی پیرامون تنبیه منتهی به نقص عضو کودکان توسط والدین

besmealah

سؤال:

با سلام از نظر فقهی تنبیه کودک توسط والدین(پدر یا مادر) که موجب نقص در کودک گردد چه حکمی دارد ؟ آیا مستوجب دیه می گردد؟

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

در فرض سؤال هم گناه مرتکب شده اند وهم در صورت ایجاد نقص، ضامن دیه اند.

Mohr