پاسخ به استفتائی پیرامون بوسیدن دست حاکمان و مراجع تقلید

besmealah

سؤال:

با سلام بوسیدن دست رهبران و رؤسای حکومت و مراجع تقلید چه حکمی دارد؟

پاسخ:

با سلام و تحیت؛ بوسیدن دست عمدتاً از روی محبت و در برخی مناطق، مسأله ای عرفی و از روی احترام تلقی می شود اما اگر این عمل تبعات و عوارض منفی مانند غرور فرد و یا تحقیر فردی که دست را بوسیده شود، جایز نیست.

Mohr