پیرامون ایجاد محدودیت برای فردی که در دادگاه صالح تبرئه شده

besmealah

سؤال:

با سلام شخصی ۲۵ سال پیش دستگیر و در یک دادگاه صالح محاکمه حکم برائت وی صادر میشود ، اینک نهاد دستگیر کننده صرفا باستناد دستگیری وی از فعالیت شغلی ایشان که محل معاش وی و خانواده اش هست مخالفت میکند

سوال :۱- آیا این اقدام اجتهاد در مقابل نص نیست ؟

۲- آیا خسارتی که در اثر این مخالفت برای وی و خانواده اش میرسد ضمان شرعی دارد یا خیر ؟

پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض سؤال به دلیل اینکه در دادگاه صالح محاکمه و حکم برائت برای او صادر شده، هیچ شخص یا نهادی حق ایجاد محدودیت برای او به صرف بازداشت را نداشته و هرگونه خسارتی که از این طریق بر وی و خانواده اش ایجاد شود، موجب ضمان شرعی خواهد بود.

Mohr