پاسخ به استفتائی پیرامون انجام سفر عمره پس از شرایط پیش آمده جدید

besmealah

سؤال: حضرت آیت‌الله العظمی بیات زنجانی دامت‌برکاته

با توجه به فشارهای بین‌المللی دولت وهابی سعودی بر ملت ودولت جمهوری اسلامی و هم‌چنین تعرض جنسی شرطه‌های دولت سعودی به زایران بیت‌الله‌الحرام، نظر حضرت عالی در مورد انجام سفر حج عمره برای ایرانیان در این شرایط چیست؟

پاسخ:

با سلام و تحیت؛ مقدمتاً لازم به توضیح می دانم از حکومتی که حاکمان اش نام “خادم الحَرَمین” را برای خود برگزیده اند، کمترین توقع این بوده و هست که امنیت زائران و مجاوران حریم الهی را حفظ کرده و مسلمات فقه فِرَق اسلامی که حرمت مؤمن در آن ها هم راستا با حرمت کعبه شمرده شده را پاس دارند؛ از سوی دیگر بر دولت جمهوری اسلامی فرض و تکلیف است تا حیثیت و اعتبار ملی و دینی کشور را پاس داشته و در این مسیر، موارد تأثربرانگیز مطرح شده را به شکل قانونی و از راه های ممکن پیگیری کرده و گزارش آن را به محضر مردم شریف ایران ارائه نماید.

با این وصف و با عنایت به اینکه مورد سؤال از موارد امربه معروف و نهی از منکر است، عموم مسلمانان حق دارند با رعایت أَهَم و مهم، تا زمانی که پاسخ قانع کننده ای از دولت عربستان بواسطۀ دولتمردان خود دریافت نکرده اند، از طرق مختلف قانونی مراتب اعتراض خود را اعلام نمایند.

در پایان توضیح این نکته مناسب به نظر می رسد که انجام اعمال عمرۀ مفرده از مستحبات بوده و طبعاً نمی توان یک عمل مستحب را به خدشه دار شدن حیثیت ملی و دینی افراد مسلمان مقدم داشت.

Mohr