پاسخ به استفتائی پیرامون امارۀ فراش

besmealah

سؤال:

با عرض سلام و ادب اینجانب در حال تدوین پایان نامه ای با موضوع اماره فراش هستم و سپاسگزار خواهم شد دیدگاه معظم له را در خصوص سئوالات ذیل به بنده بفرمایید ۱- آیا آزمایش دی ان ای برا تعیین نسب اماره محسوب می شود یا دلیل؟ ۲- در صورت تعارض میان اماره فراش و ازمایش دی ان ای کدام یکی ارجحیت داشته و تعیین نسب طفل با کدام یک صورت می پذیرد؟ ۳- در تلقیح مصنوعی آیا اثبات نسب طفل با فراش است یا ازمایش دی ان ای و کدام یک حاکم بر دیگری است؟

با سلام و تحیت؛ پاسخ سؤال اول: به این دلیل که “آزمایش دی ان ای” علم بوده و قطع آور است ، فوق اماره بوده و دلیل محسوب می شود. پاسخ سؤال دوم: با توجه به پاسخ سؤال اول، مطمئناً دلیل بر اماره مقدم است کمااینکه علم بر چیزهای دیگر تقدم دارد. پاسخ سؤال سوم: پاسخ این سؤال نیز از پاسخ های داده شده مشخص است چراکه نطفه، متعلق به صاحب منی ست. لازم به توضیح است که پاسخ های داده شده، مرتبط به مباحث نسب و ارث است و در “جزائیات” باب دیگری باز می شود که نیازمند بحث در محل خود می باشد.

Mohr