پاسخ به استفتائی پیرامون ارسال پارازیت های ماهواره ای

besmealah

سؤال:

باسلام؛ ارسال پارازیت باعث شیوع سرطان نازایی و امراض کبدی می شود؛ آیا ارسال و استفاده از آن مجاز است؟

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

در صورتی که بوجود آمدن این امراض از طریق پارازیت های ارسالی قطعی بوده و یا احتمال عقلائی داده شود که چنین است، ارسال آن حرام و ارسال کننده ضامن خواهد بود.

Mohr