پاسخ به استفتائی پیرامون ارث

besmealah

سؤال:

با سلام اگر شخصی در زمان حیات با عقد صلح شرعی لازم که صحیحا واقع شده، (البته مصالحه نامه ابتدائا بصورت دست نویس تنظیم شده بوده ولی بعدا صحت و اصالت امضاء مصالح (مورث) ذیل مصالحه نامه در محکمه به اثبات رسیده است) قسمتی از املاک خود را به دو تن از فرزندانش واگذار نماید:

۱- آیا سایر وراث از املاک مورد صلح واقع شده سهم الارث می برند؟

۲- اگر پاسخ سوال اول منفی باشد ولی محکمه با نادیده گرفتن مصالحه نامه موجود، برخلاف مفاد این عقد صلح شرعی لازم عمل نموده و برای سایر وراث در املاک مورد صلح واقع شده سهم الارث در نظر بگیرد، رای صادره از لحاظ شرعی چه حکمی دارد؟

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

پاسخ سؤال اول: در فرض سؤال، املاک مذکور متعلق به افرادی ست که با صلح این املاک به آنها واگذار شده است.

پاسخ سؤال دوم: در فرض سؤال حکم محکمه صحیح نبوده و بقیۀ ورثه در صورت امکان باید املاک را بازگردانده و در صورت عدم امکان، باید رضایت مالکان اصلی را به هر وجه ممکن جلب نمایند.

Mohr