پاسخ به استفائی پیرامون مصرف فاضلاب تصفیه شده

besmealah

سؤال:

با سلام. همانگونه که مستحضریدیکی از بزرگترین مشکلات کنونی کشور بحران آب می باشد و یکی از راه حل های این مشکل تصفیه فاضلاب می باشد. فاضلاب انسانی و صنعتی با روشهای شیمایی و بیولوژیکی تصفیه شده و آب خروجی مطابق با آزمایشات و استانداردهای ایران همانند آب خرجی از چاه بوده و فاقد آلودگی های میکروبی و شیمیایی می باشد. و همچنین قابلیت استفاده در آبیاری فضای سبزیا شستشوی اماکن و یا دستگاههای تهویه مطبوع را دارد.

فلذا با در نظر گرفتن توضیحات فوق نظر حضرتعالی در خصوص بکارگیری آب تصفیه شده فاضلاب جهت مصارف فوق چیست؟

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

به دلیل اینکه فاضلاب آب مضاف محسوب شده و به طور معمول با نجاسات آمیخته است، برای مصارف قید شده در سؤال، یا نیازمند استحاله بوده و یا اتصال به آب جاری و یا کر مطلق، اگرچه برای مصارفی مانند کشاورزی و امثالهم، نیاز به استحاله و اتصال به جاری و کر ندارد.

بنابراین اگر این دو روش روی آن صورت بگیرد، می توان مجدداً از آن استفاده های منظور سؤال را انجام داد.

Mohr