ایلنا: انتقاد یک مرجع تقلید از برخورد سیاسی با اعتراضات کارگری

لینک خبر

آیا تمایل به دریافت آخرین اخبار و اعلانات دارید؟
خیر
بله