آیا پوستهایی که از کشورهای غیرمسلمان وارد می شود، پاک است؟

besmealah

سؤال:

اول: چرم طبیعی که ازکشور غیراسلامی می آید محکوم به نجاست است به جهت عدم احراز تذکیه؟

دوم:اگردر بازار مسلمین به فروش برسد،سوق مسلم و احتمال تذکیه مقدم براصاله عدم تذکیه میشود یا خیر و چرم مذکور نجس است؟

 

پاسخ:

باسلام و تحیت؛

فرض سؤال از موارد شبهه موضوعیه است نه شبهه حکمیه و همانطوری که در جلد هفتم کتاب دراسات فی علم الأصول مفصلا توضیح داده ام، به دو دلیل محکوم به طهارت است. اول به این دلیل که مراودات و ارتباطات عمیقی که امروز بر روابط تجاری دنیا حاکم است، بدون تردید ذبیحه های مسلمین صرفا در میان مسلمین گردش نمی کند بلکه در سراسر دنیا مورد بهره برداری و استفاده قرار می گیرد. بنابراین علم اجمالی بر عدم تذکیه چرم خاص از بین رفته است و نمی توان اصاله عدم التذکیه را مثل گذشته جاری دانست و می توان گفت موضوع تغییر کرده است بنابراین حکم نیز تغییر می کند.

ثانیا در فرض دوم سؤال سوق مسلمین مطرح شده و اماره است و مقدم بر هر شک و استصحاب.

Mohr