آیا الکل های طبی نجس است؟

besmealah

سؤال: نظر آن مرجع عالیقدر در خصوص ضدعفونی کردن دست با پد آغشته به الکل طبی چیست ؟ حکم سطوح و لوازم و البسه که با اسپری یا دستمال آغشته به الکل طبی مرطوب شده اند چیست؟

پاسخ: باسلام و تحیت؛ مادامی که یقین به مسکر بودن وجود ندارد، محکوم به طهارت است.

Mohr