میرحسین موسوی با کدام مرجع تقلید تلفنی گفتگو کرد؟

لینک خبر

آیا تمایل به دریافت آخرین اخبار و اعلانات دارید؟
خیر
بله