مشرق نیوز: دکتر محمدرضا عارف با حضرات آیات موسوی اردبیلی، بیات زنجانی و صافی گلپایگانی دیدار کرد.

mashregh1

لینک خبر

آیا تمایل به دریافت آخرین اخبار و اعلانات دارید؟
خیر
بله