عیادت مرجع عالیقدر از حضرت آیت الله انصاری شیرازی

بسم الله الرّحمن الرّحیم

مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی(مدظله العالی) با حضور در بیت حکیم متاله حضرت آیت الله انصاری شیرازی(دامت برکاته)، از این عالم برجسته عیادت نموده و برای شفای حال ایشان دعا فرمودند.

حضرت آیت الله انصاری شیرازی(دامت برکاته)از اساتید برجستۀ اسفار اربعه و از مهمترین شاگردان مرحوم آیت الله علامۀ طباطبائی(ره) هستند.