روزنامۀ مردمسالاری: مرجع دینی وابسته به قدرت نیست و پشتوانه‌اش مردم هستند

mardomsalari

لینک خبر