امام صدر نیوز: امام موسی صدر مصداق معروف و صرف هزینه برای تعیین سرنوشت او واجب شرعی است.

امام صدر نیوز:

در آستانه‌ی عید سعید فطر، حضرت آیت الله بیات زنجانی در پاسخ به استفتاء دوستداران امام صدر در مالزی که در تشکلی با نام «کمپین آزادی امام موسی صدردر مالزی» برای رهایی آن عزیز کوشش می‌کنند، استفاده از وجوهات شرعیه را برای پی گیری وضعیت امام موسی صدر (و رهایی ایشان) با محوریت خانواده‌ی امام موسی صدر مجاز شمرده شده است. آیت الله بیات، امام موسی صدر را مصداق معروف دانسته اند و از باب امر به معروف، صرف هزینه برای تعیین سرنوشت امام موسی صدر را واجب شرعی دانسته اند.

متن استفتاء کمپین آزادی امام موسی صدر از آیت الله بیات زنجانی چنین است:

محضر مبارک مرجع عالی قدر تقلید حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی (دامت برکاته)

همان گونه که مستحضر اید رژیم قذافی معدوم، ۳۳ سال پیش درست در چنین روزهایی در ضربه ای جبران ناپذیر به جهان تشیع اقدام به ربودن امام آیت الله سید موسی صدر نمود. در طول این سه دهه خانواده‌ی نجیب و مظلومِ آن رهبر فرزانه‌ی شیعیان لبنان، با دستی خالی و ایمانی راسخ چشم انتظار پدر بزرگوارشان ماندند. در طی این سال ها علی رغم تأکیدات مکرر مراجع عظام، دولت های مستقر آن چنان که شایسته و بایسته و در شأن آن بزرگوار بوده است، به پیگیری سرنوشت این عالمِ عامل نپرداخته اند.

در روزهای اخیر و پس از قیام عظیم ملتِ جان به لب رسیده ی لیبی علیه دیکتاتور این کشور، موجی از شور و امید در دل یاران و علاقه مندان به امام ایجاد گردید، اما باز هم متأسفانه مسؤولین دستگاه دیپلماسی و سیاست گزاران نظام همراه این موج نشدند و به یاری برادران و خواهران دینی خود نشتافتند.

در چنین شرایطی آیا حضرت عالی جواز دخالت امت اسلامی از طریق کمک های مالی خود در قالب وجوهات شرعی برای کمک به روشن شدن نتیجه ی این جنایت ۳۳ ساله را صادر می فرمایید ؟

در پایان ضمن تبریک پیشاپیش عید سعید فطر، از آن مرجع و ملجأ عالی قدر التماس دعا در حق امام صدر و خانواده ی ایشان را داریم.

و من الله التوفیق / کمپین آزادی امام موسی صدر در مالزی

متن پاسخ آیت الله بیات زنجانی به این استفتاء چنین است:

با سلام و تحیت؛
آن بزرگوار یکی از مصادیق معروف و خیر است و هر نوع اقدام و حرکتی برای تعیین وضعیت ایشان، از مصادیق تعظیم شعائر دینی است.
نه تنها هزینه برای این کار جایز است؛ بلکه فرض است.
بنابراین از هر نوع وجوهات شرعی، خانوادۀ آن بزرگوار مجاز اند در این راه مصرف نمایند.

—————

لینک خبر