آیت الله بیات زنجانی:با سندسازی و امثالهم کسی را نمی توان انقلابی معرفی کرد

لینک خبر در وب سایت عصر ایران