پنجشنبه , ۱۹ تیر ۱۳۹۹
آخرین خبرها
خانه » مرجعیت در رسانه ها » روز نو: در خبرگان علاوه بر فقها باید متخصصین سایر علوم نیز حاضر باشند