حجّ تمتّع‏

مسئلۀ ۱۹۲۹ :    در حجّ تمتع چهارده امر واجب است:
۱- نیت حجّ تمتّع.
۲- احرام و آن مانند احرام عمره تمتّع است، جز اینکه در احرام حجّ باید از مکه معظّمه به قصد حج تمتّع احرام ببندد.
۳- وقوف در عرفات یعنی آن کسی که به نیت احرام حجّ تمتّع محرم شده است، ظهر روز عرفه، نهم ذی‎الحجّه، به قصد قربت و امتثال امر الهی در عرفات باشد و در آنجا نیت وقوف کند و بنا بر احتیاط واجب از اوّل ظهر روز نهم به عرفات برود و تا غروب شرعی در آنجا بماند.
۴- وقوف در مشعرالحرام، به این ترتیب که حاجی پس از انجام وقوف در عرفات، هنگام غروب شب عید قربان، باید به مشعرالحرام کوچ کند، به‌طوری که نماز مغرب و عشا را در مشعر بخواند، وقوف در مشعر نیز از عبادات است و باید به قصد قربت و امتثال فرمان خداوند، انجام شود و وقت آن از طلوع فجرتا طلوع آفتاب روز عید است و بنا بر احتیاط واجب، شب دهم را هم باید تا طلوع فجر به قصد قربت در مشعر به سر برد.
واجبات مِنا در عید قربان عبارتند از:
۵- رمی جمره عقبی یا «عقبه»، یعنی زدن هفت ریگ به آن محل به پیروی از حضرت ابراهیم خلیل‌ که در این مکان شیطان را رمی کرد و به او سنگ زد.
۶- قربانی کردن؛ که انسان مخیر است در آن روز شتر، گاو یا گوسفند، قربانی کند و غیر از اینها حیوانات دیگر کفایت نمی‏کند.
۷- تراشیدن سر و یا کوتاه کردن مو و ناخن- تقصیر. حاجی مرد در صورتی که اولین حجّشان باشد، احتیاطاً سرشان را بتراشند، ولی در صورتی که اولین حجّشان نباشد، بین حلق (تراشیدن موی سر) و تقصیر مخیر است ، اما زنان فقط باید تقصیر کنند.
اعمال مکه مکرّمه که عبارت است از:
۸ – طواف.
۹- نماز طواف.
۱۰- سعی بین صفا و مروه.
۱۱- طواف نسا.
۱۲- نماز طواف نساء.
اعمال مِنا در روزهای یازدهم و دوازدهم و برای بعضیها سیزدهم ذی‎الحجّه که عبارت است از:
۱۳- بیتوته، یعنی شب ماندن در مِنا.
۱۴- رمی جمرات سه‎گانه اولی، وسطی و عقبی و در هر روز باید به هر یک از جمرات سه‎گانه هفت ریگ بزند.