آدرس، تلفن، نمابر و ایمیل ها

 

آدرس دفتر قم: خیابان شهداء(صفائیه)، کوچۀ شماره ۳۷(سپاه)، کوچۀ شهید افتخاری، پلاک ۹

سامانۀ پیامک پاسخگوئی به سؤالات شرعی: ۳۰۰۰۲۶۸۱

تلفکس:…………..(۵ خط)………….. ۳۷۷۴۶۷۱۶-۰۲۵

آدرس دفتر تبریز: خیابان بهار شرقی، کوچه قره داش، پلاک ۱۰۲

دورنگار:……………………………… ۲۸۲۳۵۱۱-۰۴۱۱

پست الکترونیکی: info@bayatzanjani.net

daftar.bayatzanjani@gmail.com