شماره حساب ها، آدرس، تلفن، نمابر و ایمیل ها

 

آدرس دفتر قم: خیابان شهداء(صفائیه)، کوچۀ شماره ۳۷(سپاه)، کوچۀ شهید افتخاری، پلاک ۹

سامانۀ پیامک پاسخگوئی به سؤالات شرعی: ۳۰۰۰۲۶۸۱

تلفکس:…………..(۵ خط)………….. ۳۷۷۴۶۷۱۶-۰۲۵

پست الکترونیکی:

daftar.bayatzanjani@gmail.com

—————————————————

شماره حساب خمس

۰۱۰-۴۸۸۰۴۸۸-۰۰۳

شماره کارت

۶۰۳۷-۶۹۷۵-۹۲۴۱-۲۲۱۴

شماره شبا: IR83019 0000000 104880488 003

نزد بانک صادرات ایران – به نام حضرت آیت الله اسدالله بیات زنجانی

———————-
شماره حساب زکوات، کفارات و خیرات و مبرات

۲۰۵-۸۱۳-۱۱۰۱۱۰۱۰-۱

شماره کارت : ۰۹۵۸-۲۵۴۱-۴۶۱۰-۶۳۹۳

شماره شبا: IR960 5900 205 813 11011010 001

نزد بانک سینا- به نام حضرت آیت الله اسدالله بیات زنجانی