اقسام روزه

روزه اقسامی دارد: واجب، مستحب، مکروه و حرام.

آیا تمایل به دریافت آخرین اخبار و اعلانات دارید؟
خیر
بله