کاربران گرامی می توانند برای مشاهده آخرین استفتائات پاسخ داده شده توسط مرجع عالیقدر، با ورود به قسمت پرسش و پاسخ و کلیک روی قسمت مشاهده استفتائات، وارد صفحه جدیدی شوند که سئوالات برای آنها نمایش داده می شود. سپس با کلیک روی هر سئوال، جواب مرجع عالیقدر به آن پرسش را مشاهده کنند.

کاربران گرامی می توانند برای مشاهده آخرین استفتائات پاسخ داده شده توسط مرجع عالیقدر، با ورود به قسمت پرسش و پاسخ و کلیک روی قسمت مشاهده استفتائات، وارد صفحه جدیدی شوند که سئوالات برای آنها نمایش داده می شود. سپس با کلیک روی هر سئوال، جواب مرجع عالیقدر به آن پرسش را مشاهده کنند.