مسئولان در برابر واکنش مردم به سقوط هواپیما شنونده باشند

لینک خبر