عیادت حضرت آیت الله العظمی صانعی از حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی

بسم الله الرّحمن الرّحیم
مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی صانعی(دامت برکاته) ضمن حضور در بیت حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی(دامت برکاته)، از ایشان عیادت کردند.این دیدار صمیمانه، صبح روز چهارشنبه نوزدهم مردادماه و در پی کسالت اخیر حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی(دامت برکاته) صورت گرفت.