خردادنیوز: ممانعت از پخش پیام ویدویی آیت الله بیات زنجانی

سرویس سیاسی خرداد: پیام ویدویی آیت الله بیات زنجانی که قرار بود در همایش جوانان و آینده سیاسی کشور پخش شود، با مخالفت و ممانعت مسئولین ذیربط  امکان پخش نیافت.

به گزارش خرداد قرار بود پیام آیت الله بیات زنجانی در همایش جوانان و آینده سیاسی کشور به تاریخ  ۱۳ آذر ماه به شکل تصویری پخش گردد اما به دلایل نا معلوم این نکته میسر نشد، آیت الله بیات زنجانی از مراجع تقلیدی است که به طیف سیاسی اصلاح طلب گرایش دارد و عضویت در شورای بازنگری خبرگان قانون اساسی و  چند دوره عضویت در مجلس شورای اسلامی و هیئت رئیسه پارلمان را در کارنامه سیاسی خود دارد.

نکته جالب توجه آنکه این پیام بعد از ممانعت به عمل آمده، از سوی دفتر ایشان انتشار یافت و هیچ نکته ای که بتواند مانع درج این پیام باشد در آن قابل مشاهده نبود و معلوم نیست بر چه اساسی این جلوگیری برای عدم انتشار رخ داده است.

——————

لینک خبر