خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران: پاسخ مراجع تقلید به سؤالی درباره پخش اعترافات تلویزیونی

لینک خبر