حضور یافتن مرجع عالیقدر در بیت مرحوم آیت الله العظمی منتظری(ره)

بسم الله الرّحمن الرّحیم

12

مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی(مدظله العالی) غروب روز دوشنبه هشتم اسفندماه در بیت فقیه و مرجع فقید حضرت آیت الله العظمی منتظری(رحمه الله علیه) حضور یافتند.

ایشان در این حضور و دیدار، ضمن دیدار با فرزندان بزرگوار آن مرحوم و اعضای دفتر ایشان، حرکت اخیر پلمب کردن بخشی از بیت آن مرجع فقید را محکوم کردند.