روزنامۀ اطلاعات: اعلام نظر ۲ مرجع تقلید درباره قاچاقچی که پس از اعدام زنده ماند

P13 - 25719 .pdf

 

————————————–

لینک خبر