توضیحاتی پیرامون فطریه، محل هزینه کردن آن و معرفی حساب‌های مربوطه

🔴توضیحاتی در باب فطریه

💠💠💠

🔺میزان فطریه واجب بر هر نفر، سه کیلوگرم قوت غالب بوده و این قوت غالب برای افراد مختلف متفاوت است.

🔺برای مثال افرادی که در طول سال بیشتر برنج مصرف می کنند، بهتر است برای هر نفر سه کیلو برنج و یا قیمت معادل آن را بپردازند و یا اگر در طول سال بیشتر گندم مصرف می کنند، بهتر است سه کیلو گندم و یا قیمت معادل آن را بپردازند گرچه گندم، از برنج کفایت می‌کند.
بدیهی‌ست که این مقدار به تناسب مناطق مختلف، متفاوت است و نمی‌توان قیمت ثابتی را برای آن تعیین کرد.

🔺مکلفین در صورت شناخت افراد مؤمن تهی دست و مستمند جامعه که می تواند از همسایگان، اقوام و آشنایان نیز باشد، می توانند زکات فطره و یا مبلغ معادل آن را به ایشان برسانند و در غیر اینصورت، آن را در اختیار مرجع تقلید خود قرار دهند تا به مصارفش برسد.

🔺لازم به توضیح است که مطابق نظر حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی برای حفظ شأن و منزلت افراد، می توان زکات فطره را به آنان رساند و به زکات بودن این مبلغ یا جنس، اشاره ای نکرد.

🔺با این توضیحات و در صورت عدم دسترسی به افراد نیازمند، می‌توانید با استفاده از تلفن همراه و کد دستوری
“ستاره ۷۱۹ ستاره ۲ ستاره ۶ مربع”
اقدام به واریز مستقیم از طریق همبانک صادرات ایران کرده و یا از طریق این لینک (اینجا) وارد شده و با انتخاب گزینه‌ی مربوط(فطریه‌سادات و فطریه‌ی عام) اقدام به واریز نمایید تا به مصرفش برسد.