ایلنا: آنهایی که به نوعی برتری مردان بر زنان را اصل دینی معرفی می کنند، اصلا با ادبیات دین و شریعت آشنا نیستند.

لینک خبر در ایلنا

آیا تمایل به دریافت آخرین اخبار و اعلانات دارید؟
خیر
بله