انصاف نیوز: روش امام اعتدال بود

لینک خبر

آیا تمایل به دریافت آخرین اخبار و اعلانات دارید؟
خیر
بله