انتخاب: درباره حقوق اهل سنت باید براساس اصول قانون اساسی عمل شود

لینک خبر در سایت انتخاب

آیا تمایل به دریافت آخرین اخبار و اعلانات دارید؟
خیر
بله