استفتاء فرهیختگان از دو مرجع تقلید پیرامون اعدام

farhikhtegan

آیا تمایل به دریافت آخرین اخبار و اعلانات دارید؟
خیر
بله