سئوال: خوردن آدامس ، نان و استفاده از خمیرهای آماده طبخ که در مواد آن الکل، البته با درصد بسیار پایین(تا ۵ درصد)، استفاده شده، چه صورتی دارد. (البته الکل،نه مشروب . مثلا الکل اتیلیک و یا فقط با ذکرعنوان الکل)؛ چون در ایران، هم در تهیه برخی دارو ها از الکل استفاده می شود، مثل شربت های سینه و گفته شده که ایرادی ندارد، آیا همینطور است ؟ و اینکه در صورتی که می دانیم الکل در دمای ۸۰ درجه تبخیر می شود، می توان از خمیرها یی که ذکر شد، که با حرارت ۱۸۰ درجه و به مدت نیم ساعت پخته می شود استفاده کرد؟با تشکر مجدد . التماس دعا

سوال

با سلام و تحیت؛ اگر الکل صنعتی باشد، نجس نیست و خوردن آن هم در فرض سئوال اشکالی ندارد، اما اگر الکل صنعتی نباشد، نجس است و خوردن آن هم جایز نیست؛ هرچند که مقدارش بسیار اندک باشد و اگر این نوع از الکل در خمیری باشد، آن خمیر نجس شده و با بخار شدن الکل، نجاست آن برطرف نمی شود.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 488 views 0