سؤال: ۱- آیا کشتن حیوانات (چه حلال گوشت و چه حرام گوشت) آن هم صرفاً جهت ارضای نفس و لذت بردن و یا عادت و یا به دست آوردن بخشی از لاشه حیوان جهت انتفاع مالی غیر ضرور، در حالیکه معاش زندگی بر اساس درآمد و تمکن مالی در رده متوسط جامعه بوده و عدم انجام عمل فوق موجب عسر و حرج مالی برایم نخواهد شد، جایز است؟ ۲- از منظر شرع مقدس اسلام، چه مواردی مصداق لذت بردن و تفریح به شمار می روند که در صورت تحقق هر یک یا تعدادی از آنها، انجام یک عمل بعنوان یک تفریح و سرگرمی در نظر گرفته خواهد شد؟ ۳- آیا از منظر شرع مقدس اسلام، در صورتی که قانونی در حال اجرا، نفساً زمینه فساد، رانت، یا محرومیت بخش عظیمی از جامعه اسلامی را از پاره ای از حقوق حقه و عامه خود فراهم آورد، بی تفاوتی به آن قانون و تلاش در اجرایی نمودن آن به جای توقف و اصلاح آن جایز است؟

سوال

پاسخ:
باسلام و تحیّت؛
پاسخ سؤال اول: فرض سؤال خلاف شرع بوده و حرام است.
پاسخ سؤال دوم:.تمام ورزش ها و کارهای تفریحی از قبیل ماشین سواری، اسب سواری، شنا و… که دلیل بر حرمت آنها نیست مصداق تفریح می باشد.
پاسخ سؤال سوم: فرض سؤال جایز نیست.0
adminfaq 3 سال 0 Answers 368 views 0

Leave an answer

Browse
Browse