سؤال: سؤال : حکم مصافحه (دست دادن) با زنانِ و مردانِ غیر مسلمان در مناسباتِ سیاسی و اقتصادی و رویدادها و جلساتِ بین المللی که قصد لذت و ریبه در آن نیست و احتمال هتک حرمتِ طرفِ مقابل در اینگونه مناسبت ها وجود دارد ، چیست ؟ لازم به ذکر هست که شاید مصافحه نکردن در اینگونه مناسبت ها و شرایط ، باعث بوجود آمدن مشکلاتی بشود و مضاف براینکه معمولاً طرفِ مسلمان آغازگر مصافحه نیست. یادداشت : اخیراً صحبت ها و روایاتی از آیاتِ بزرگواری چون مرحوم آیت الله العظمی بروجردی (مرجعیّتِ واحدِ شیعیان در دهه های ۳۰ و ۴۰ هجری شمسی) و آیت الله امام موسی صدر و آیت اللهِ شهید بهشتی ذکر می شود که در شرایطی این عمل را مجاز می دانستند و حتی خودشان نیز با توجه به شرایطِ عرفی و غیرِ التذاذ تسامح در ادله سنن می‌کردند و با اجنبیه (زنِ غیرِ مسلمان) دست می دادند. همچنین و ظاهرا در فقهِ اهلِ تسنّن هم در شرایطیِ خاص مجاز و غیر حرام شمرده اند ، چنانکه دیده می شود سیاست مدارانِ آنها با توجه به التزامِ به فتاوایِ مفتی هایشان این کار را انجام می دهند. این نکته نیز قابل ذکر هست که اکثر قریب به اتفاقِ فقهایِ اسلام از هر دو مذهب ، احتیاط را در دوری از این عمل اعلام کرده اند و در شرایطِ خاص “مجاز” دانسته اند و نه به معنایِ متقن “حلال” و اینکه فردِ مسلمان آغازگر این عمل نباشد.

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیّت؛

برفرض ضرورت اشکالی ندارد.0
adminfaq 5 سال 0 Answers 938 views 0