سؤال: در صورتی که شخصی منکر شرب خمر (مصرف مسکر)گردیده باشد لکن تست ایشان در پزشکی قانونی مقداری الکل در خون ایشان را مثبت اعلام کند آیا میتوان از نظر شرعی و قانونی ایشان را مجرم به شرب خمر دانست و حکم به تحمل هشتاد ضربه تازیانه شلاق حدی داد؟ مضافا به اینکه امکان مخلوط شدن و باقیمانده بزاغ اشخاص با یکدیگر در پزشکی قانونی تا حدودی معلوم است و دستگاه تست الکلی طبق اعلام پزشکی قانونی هر ماه نیاز به کالیبره کردن دارد. با تشکر و احترام فراوان

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

در اجرای این حد، مبنا بر اقرار فرد و یا شهادت شاهدین است. بنابراین با آزمایش و امثالهم نمی توان حد را اجرا کرد.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 444 views 0