سؤال: با استناد به روایت پیامبر اکرم در مستدرک الوسایل “ج۳. ص۲۴۲. ح۲” بیان شده که هر کس دین خود را عوض کرد او را به قتل برسانید. با توجه به اطلاق روایت، پس چرا فقها ارتداد را مقید به عناد و فعالیت علیه دین می دانند، در حالی که روایت صحیح و معتبر بوده و مدلول آن نیز وافی است و فقهای متقدمی چون شهیدین نیز ارتداد را مطلق تعریف نمودند؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛ در برداشتهای فقهی توجه به یک روایت کافی نیست بلکه باید حدیث را در کنار آیات و احادیث دیگر در نظر گرفت؛ اما در مورد این روایت، فقها با نگاه به مجموع روایاتی که در این باب وارد شده، بین معاند و غیر معاند تمایز قائل شده اند.

توصیه می شود برای اطلاع بیشتر، به پاسخ سوالات مربوط به ارتداد در بخش استفتائات پایگاه اطلاع رسانی مراجعه کنید.0
adminfaq 11 سال 0 Answers 458 views 0