سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ اتفاقاً در فقه گفته شده که در ماه رمضان هم برای مجموع نیت شود که در صورت فراموشی روزها، آن نیت کفایت می کند و هم به صورت جداگانه و روز به روز؛ ضمناً در صورت توجه ...
0
7 سال 0 Answers 105 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ با سپاس از دقت و توجه خاص به موضوع، لازم به توضیح می دانم که هیچ دلیلی بر مطلوب بودن اعدام های علنی در منابع فقهی وجود ندارد و حتی در قصاص آنچه از نص قرآن کریم ...
0
7 سال 0 Answers 134 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحيت؛ در فرض سؤال با عنايت به اشتراط ضمن عقد، زن مي تواند از طريق دادگاه صالح درخواست طلاق نمايد.
0
8 سال 0 Answers 100 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ پاسخ سؤال اول: در فرض سؤال برادر مذکور مقیم خارج از کشور، مالک قطعی دو دانگ از زمین است. پاسخ سؤال دوم: در فرض سؤال، هیچ کدام از دو سند معتبر نیست و اقرار یکی از دو ...
0
8 سال 0 Answers 91 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتی که شوهر نفقه نپردازد، زن می تواند از طریق درخواست نفقه، به دادگاه رجوع کرده و در صورت استنکاف تقاضای طلاق نماید و نیز اگر زندگی با شوهر به حدی از "عسر و حرج" منتهی ...
0
8 سال 0 Answers 111 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحيت؛ در فرض سؤال ملك تا آخر متعلق به مالك اصلي ست و فرد ديگري بدون اجازه وي حق تصرف آن را ندارد.
0
8 سال 0 Answers 108 views