سوال
جواب: با سلام و تحیت؛ وطن گاهی به محلی اطلاق می شود که انسان در آن مکان، از مادر بدنیا آمده است و همانجا زندگی می کند و از آن به وطن اصلی و طبیعی اطلاق می شود. گاهی نیز ...
0
11 سال 0 Answers 665 views